parallax background
FORM İNŞAAT

Biz Kimiz ?

1991 yılında kurulan FORM İnşaat, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika ülkeleri başta olmak üzere uluslararası platformda faaliyet gösteren sayılı Türk inşaat firmaları arasında yer almaktadır. Yüksek güvenlik gerektiren ABD Dışişleri Bakanlığı, Denizaşırı Binalar İşletme Bürosu’na (OBO) bağlı elçilik projeleri, firmamızın en temel uzmanlık alanlarından birini oluşturmaktadır.

FORM İNŞAAT

Hakkımızda

1991 yılında kurulan FORM İnşaat, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika ülkeleri başta olmak üzere uluslararası platformda faaliyet gösteren sayılı Türk inşaat firmaları arasında yer almaktadır. Yüksek güvenlik gerektiren Denizaşırı Binalar İşletme Bürosu’na (OBO) bağlı elçilik projeleri, firmamızın en temel uzmanlık alanlarından birini oluşturmaktadır. FORM İnşaat, FAR, FIDIC, VOB gibi uluslararası yönetmelikler tecrübesi ve NFPA, ANSI, OSHA, ASTM, SMACNA, ASME, IBC ve NEC standartlarına uygun mühendislik, tasarım, satınalma ve lojistik hizmetleriyle sektörde fark yaratmaktadır. FORM İnşaat, elçilik binaları ve yerleşkeleri, yoğun güvenlik önlemleri gerektiren yapılara yönelik inşaat, restorasyon, mühendislik,  işletme ve bakım onarım dahil olmak üzere pek çok alanda hizmet vermektedir.

Misyonumuz

Proje hedefleri doğrultusunda, müşterilerimize güvenli ve kaliteli müteahhitlik hizmeti vermek. Huzurlu bir çalışma ortamı içerisinde, çalışanlarımızın kariyer hedeflerine ulaşmalarını sağlamak.

Vizyonumuz

İnşaat sektöründe, güvenilir ve kaliteli hizmet veren uluslararası bir marka olmak.

Neden Biz?

FORM İnşaat, FAR, FIDIC, VOB gibi uluslararası yönetmelikler tecrübesi ve NFPA, ANSI, OSHA, ASTM, SMACNA, ASME, IBC ve NEC standartlarına uygun mühendislik, tasarım, satınalma ve lojistik hizmetleriyle sektörde fark yaratmaktadır.

FORM İnşaat, elçilik binaları ve yerleşkeleri, yoğun güvenlik önlemleri gerektiren yapılara yönelik inşaat, restorasyon, mühendislik, işletme ve bakım onarım dahil olmak üzere pek çok alanda hizmet vermektedir.

 
POLİTİKALARIMIZ

Politikalarımız Neler?

1Kalite Politikamız

Müşteri Odaklılık 

 • Müşteri ile uyumlu çalışmak.
 • Müşteri memnuniyetini ölçümlemek.
 • Uluslararası standartlara uygun güvenli ve kaliteli projeler yapmak.
 • Süreçlerin doğru planlanması ve yönetimi ile zamanında iş teslimi yapmak.
 • Maliyet veya iş programı endişesiyle kaliteden ödün vermemek.

 

Liderlik ve Yönetim

 • Açık kapı politikası izlemek.
 • Sorumluluk almak.
 • Çalışan eğitimini ve gelişimini sağlamak.
 • İş güvenliğini ön planda tutmak.
 • Kalite yönetiminin bilincinde olmak, ilgili prosedürlerin gerekliliklerini yerine getirmek.
 • Risk bazlı düşünmek, zamanında önlem almak, çalışanları risk bazlı düşünmeye teşvik etmek.
 • Kalitenin sürekliliğini sağlamak ve iş verimliliğini geliştirmek, arttırmak.

 

Süreçler ve Prosedürler

 • Şirket içi prosedür ve süreçler oluşturmak, geliştirmek, takibini yapmak ve çalışanlar ile uyum içinde uygulanabilirliğini sağlamak.
 • Kalite yönetim sisteminde var olan tüm süreç ve prosedürler için çalışanların geri bildirimini önemsemek ve geliştirmek.
 • Kalite yönetim sistemini sürekli iyileştirmek.

 

Yaklaşım

 • Risk ve fırsatları belirlemek, zamanında harekete geçmek.
 • Sorunları belgelemek, raporlamak ve takibini sağlamak.
 • Kurumsallığı korumak, kurum kültürüne ve değerlerine saygılı olmak.
 • Kalite hedeflerini oluşturmak, gözlemlemek ve takip etmek.
2Çevre ve İş Güvenliği Politikamız

Taahhüt

 • Çevre ve iş güvenliği ile alakalı görevleri ve sorumlulukları belirlemek, bildirmek.
 • İş sağlığı, güvenliği ve çevre hedeflerini belirlemek, tüm çalışanların uymasını sağlamak.
 • İş sağlığı ve güvenliği prosedürlerinin etkin bir biçimde uygulanmasını sağlamak, sürekli iyileşmesini desteklemek.
 • Güvenli çalışma ortamının sağlandığından emin olmak, bunun için gerekli kaynakları temin etmek.
 • Kaynakların en etkin şekilde kullanılmasını sağlamak.
 • Atık yönetimi benimsemek, atıkların kontrol altında tutulmasını sağlamak.
 • Yapılacak çalışmaların çevresel etkilerini tespit etmek ve olası olumsuzlukları en aza indirecek önlemler almak.
 • Çalışanlara çevre bilinci kazandırmak, eğitim ile desteklemek.
 

Planlama

 • Yasal prosedürlere uyum sağlamak.
 • Planlara yönelik tablolar oluşturmak, takibini sağlamak.
 • Sürdürülebilirliği sağlanmak.
 • İç ve dış hususları belirlenmek, takip etmek, uygulamak.
 

Risk ve Fırsatlar 

 • Risk bazlı düşünmek, önleyici faaliyetler belirlemek.
 • Risklerin ve çevresel sorunların, etkilerini ölçümlemek.
 • Acil durumlara yönelik planlar oluşturmak, tatbikatlar düzenlemek.
 • Güvenlik ekipmanlarını tedarik etmek.
 • Alt taşeronların sisteme dahil olmasını sağlamak.
 • Çalışanlara bu politikalar hakkında eğitim vermek, farkındalık sağlamak.
 • Risk ve fırsatlara yönelik hedefler belirlemek, bu hedefleri güncel tutmak.
 • Yönetim gözden geçirme (YGG) toplantıları düzenlemek.
3Bilgi Güvenliği Politikamız
 • Müşterileri, çalışanlar ve tüm çözüm ortaklarına ait bilgi güvenliğini taahhüt etmek, KVKK hükümlerince tüm verilerini saklı tutulmak.
 • Bilgi güvenliği ve süreçlerinde, ISO 27001:2013 standardını esas almak.
 • Bilgi güvenliğini, kalite yönetim sistemine dahil etmek, ilgili prosedürleri oluşturmak ve görevlendirmeler yapmak.
 • İç ve dış hususları belirlemek ve bu yükümlülükleri yerine getirmek.
 • Elektronik ve fiziksel ortamda bulunan her türlü kurumsal bilginin korunmasını sağlamak..
 • Risk odaklı düşünmek, önlem almak, sürekli iyileşme sağlamak.
 • Bilgi yönetim sistemini belirlemek, kaynakları temin etmek, yetkilendirmeler yapmak..
 • Sistem için zamanında yedekleme ve bakım yapılmasını sağlamak.
 • Bilgi güvenliği konusunda çalışanları bilinçlendirmek.
 • Bilgi güvenliğini ölçümlemek, analiz etmek ve denetimler yapmak.
 • Yönetim gözden geçirme (YGG) konularına bilgi güvenliğini dahil etmek.
4Sürdürülebilirlik Politikamız
 • Sosyal sorumluluklarının bilincinde olmak.
 • Sosyal ve çevresel riskleri önemsemek, olumsuz yan etkileri bertaraf etmeye çalışmak.
 • Doğal kaynakların korunmasına özen göstermek.
 • Etik ve adil davranmak, ayrımcılık yapmamak, insan haklarına saygılı davranmak.
 • Yasalara uygun ve şeffaf bir yönetim sistemi belirlemek.
 • Kurumsal bir yönetim anlayışı sunmak.
 • Sürekli iyileşmeye yönelik çalışmalar yapmak.
 • İş güvenliği ve kaliteyi ön planda tutmak.
 • Sürdürülebilir, ulaşılabilir misyon ve vizyon belirlemek.
 • İstihdam sağlayarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak.
 • Motivasyon kaynaklı çalışmak, çalışanlarda aidiyet duygusu yaratmak.
 • Müşteri ve tedarikçiler ile kalıcı ilişkiler kurmak.
 • Fırsat eşitliğine yönelik farkındalık sağlamak.
 • Kültür, sanat, spor ve eğitimin gücüne inanmak, çalışanları bu konularda teşvik etmek.
 • Çalışanlar arası etkinlikler ile takım ruhunu benimsetmek.